Αναζήτηση
Filters
Close

Επιχειρησιακή Αναλυτική & Ποσοτικά Υποδείγματα Μάρκετινγκ & Διαδικτύου - 2η Έκδοση

Ανάλυση δεδομένων & ανάπτυξη περιγραφικών & προβλεπτικών ποσοτικών υποδειγμάτων & μοντέλων βελτιστοποίησης στον τομέα της επιχειρησιακής αναλυτικής, του μάρκετινγκ & της διοίκησης αγορών στο διαδίκτυο.
€37,95
€34,16

Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

Στόχος του βιβλίου είναι να παράσχει στον αναγνώστη τις γνώσεις που απαιτούνται για να σχεδιάσει και να αναπτύξει μοντέλα και να χρησιμοποιήσει εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, μεθόδους βελτιστοποίησης, εργαλεία προγνωστικής ανάλυσης και συσχέτισης και μεθόδους εξόρυξης γνώσης.

Το βιβλίο αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια. Η δομή του ακολουθεί μια λογική προσέγγιση, από το πρώτο προς το τελευταίο κεφάλαιο, προκειμένου να επιτευχθεί μια προοδευτική κατανόηση της θεωρίας και των επιμέρους εννοιών και μεθόδων, ωστόσο, κάθε κεφάλαιο είναι σχετικά αυτόνομο και μπορεί να μελετηθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα των υπολοίπων.

Η 2η βελτιωμένη έκδοση περιλαμβάνει 4 επιπλέον κεφάλαια που ασχολούνται με την ανάλυση δικτύων, τις μεθόδους κατηροριοποίησης και τη μηχανική μάθηση, την αναλυτική κειμένων και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, και την αναλυτική διαδικτύου και την ανάλυση κλικ δεδομένων μέσα από την μέτρηση κρίσιμων δεικτών απόδοσης.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχολών διοίκησης επιχειρήσεων και γενικότερα σε φοιτητές συναφών κλάδων των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών. Παράλληλα, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν, να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σχετικά με εργαλεία επιχειρησιακής αναλυτικής και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πρακτική εφαρμογή μοντέλων στη λήψη αποφάσεων.

 

Περιλαμβάνει:

 • Χρονολογικές σειρές και προβλέψεις ζήτησης.
 • Σχεδιασμός πειραμάτων.
 • Κλασσικά μοντέλα παλινδρόμησης αλλά και προηγμένα οικονομετρικά υποδείγματα.
 • Υποδείγματα συμπεριφοράς καταναλωτών.
 • Υποδείγματα προσδιορισμού προτιμήσεων.
 • Μοντέλα ομαδοποίησης πελατών και κατάτμησης της αγοράς.
 • Μοντέλα κατηγοριοποίησης και εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης.
 • Καμπύλες ζήτησης, ελαστικότητα τιμών, τιμολόγηση και εκπτώσεις.
 • Υποδείγματα για τον βέλτιστο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Μοντέλα για βελτιστοποίηση της προσφερόμενης ποικιλίας.
 • Στρατηγικές αγορών για εποχιακά προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής.
 • Ανάλυση της δομής και της εξέλιξης των κοινωνικών δικτύων.
 • Αναλυτική κειμένων και εξόρυξη γνώσης από κείμενα.
 • Ανάλυση συναισθήματος σε δεδομένα από το διαδίκτυο (πχ. σχόλια και tweets).
 • Συστήματα συστάσεων με μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος.
 • Μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής διαφήμισης.
 • Ανάλυση καλαθιών αγοράς.
 • Ανάλυση κλικ δεδομένων και μέτρηση διαφόρων δεικτών για την παρακολούθηση της κίνησης και της συμπεριφοράς των επισκεπτών σε ιστοσελίδες.

Στόχος του βιβλίου είναι να παράσχει στον αναγνώστη τις γνώσεις που απαιτούνται για να σχεδιάσει και να αναπτύξει μοντέλα και να χρησιμοποιήσει εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, μεθόδους βελτιστοποίησης, εργαλεία προγνωστικής ανάλυσης και συσχέτισης και μεθόδους εξόρυξης γνώσης.

Το βιβλίο αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια. Η δομή του ακολουθεί μια λογική προσέγγιση, από το πρώτο προς το τελευταίο κεφάλαιο, προκειμένου να επιτευχθεί μια προοδευτική κατανόηση της θεωρίας και των επιμέρους εννοιών και μεθόδων, ωστόσο, κάθε κεφάλαιο είναι σχετικά αυτόνομο και μπορεί να μελετηθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα των υπολοίπων.

Η 2η βελτιωμένη έκδοση περιλαμβάνει 4 επιπλέον κεφάλαια που ασχολούνται με την ανάλυση δικτύων, τις μεθόδους κατηροριοποίησης και τη μηχανική μάθηση, την αναλυτική κειμένων και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, και την αναλυτική διαδικτύου και την ανάλυση κλικ δεδομένων μέσα από την μέτρηση κρίσιμων δεικτών απόδοσης.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σχολών διοίκησης επιχειρήσεων και γενικότερα σε φοιτητές συναφών κλάδων των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών. Παράλληλα, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν, να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σχετικά με εργαλεία επιχειρησιακής αναλυτικής και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πρακτική εφαρμογή μοντέλων στη λήψη αποφάσεων.

 

Περιλαμβάνει:

 • Χρονολογικές σειρές και προβλέψεις ζήτησης.
 • Σχεδιασμός πειραμάτων.
 • Κλασσικά μοντέλα παλινδρόμησης αλλά και προηγμένα οικονομετρικά υποδείγματα.
 • Υποδείγματα συμπεριφοράς καταναλωτών.
 • Υποδείγματα προσδιορισμού προτιμήσεων.
 • Μοντέλα ομαδοποίησης πελατών και κατάτμησης της αγοράς.
 • Μοντέλα κατηγοριοποίησης και εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης.
 • Καμπύλες ζήτησης, ελαστικότητα τιμών, τιμολόγηση και εκπτώσεις.
 • Υποδείγματα για τον βέλτιστο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Μοντέλα για βελτιστοποίηση της προσφερόμενης ποικιλίας.
 • Στρατηγικές αγορών για εποχιακά προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής.
 • Ανάλυση της δομής και της εξέλιξης των κοινωνικών δικτύων.
 • Αναλυτική κειμένων και εξόρυξη γνώσης από κείμενα.
 • Ανάλυση συναισθήματος σε δεδομένα από το διαδίκτυο (πχ. σχόλια και tweets).
 • Συστήματα συστάσεων με μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος.
 • Μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής διαφήμισης.
 • Ανάλυση καλαθιών αγοράς.
 • Ανάλυση κλικ δεδομένων και μέτρηση διαφόρων δεικτών για την παρακολούθηση της κίνησης και της συμπεριφοράς των επισκεπτών σε ιστοσελίδες.
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN 978-618-5131-51-7
Έκδοση/Ημερομηνία 2η/2018
Σελίδες 488
Διαστάσεις 17 x 24
Κωδικός Εύδοξος 77120327
Εξώφυλλο Μαλακό
Περιεχόμενα Βιβλίου Περιεχόμενα
Περιεχόμενα Βιβλίου Απόσπασμα
Προδιαγραφές προϊόντων
ISBN 978-618-5131-51-7
Έκδοση/Ημερομηνία 2η/2018
Σελίδες 488
Διαστάσεις 17 x 24
Κωδικός Εύδοξος 77120327
Εξώφυλλο Μαλακό
Περιεχόμενα Βιβλίου Περιεχόμενα
Περιεχόμενα Βιβλίου Απόσπασμα
top